Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας "KAΪΤΣΑ" τυπώθηκε το Δεκέμβριο του 1991 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος). Από τότε έως και σήμερα συνεχίζεται αυτή η τριμηνιαία έκδοσή της, που σκοπό έχει τη σωστή ενημέρωση των Καϊτσιωτών και των φίλων αναγνωστών, την προβολή των προβλημάτων του χωριού και της περιοχής μας γενικότερα, καθώς και τη δυνατότητα προβολής των αιτημάτων όλων των συγχωριανών μας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να γίνει συνδρομητής της εφημερίδας μας, αρκεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο των Απανταχού Καϊτσιωτών. Ταχυδρομικώς: Πατησίων 4, Αθήνα 10677 Τηλ. & fax: 210 3819693, 6944797439 και μέσω e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com

Επίσης οι συνδρομές σας μπορούν να γίνουν και με κατάθεση στην Εθνική τράπεζα στον αριθμό λογαριασμού IBAN:GR96011015500000155-29619031
Η συνδρομή σας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως και κυκλοφορίας της εφημερίδας μας.
 
Έχετε πλέον τη δυνατότητα μέσα από την ηλεκτρονική μορφή να διαβάζετε και από το πρώτο φύλλο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1991 έως και Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002). Ευχαριστούμε τον Σύλλογο των Απανταχού Καϊτσιωτών για τα έντυπα φύλλα των εφημερίδων.  

        Διαβάστε την εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf):
 

1991    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1992     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
1993    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1994     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1995    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1996     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
1997     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1998     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1999     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2000   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2001   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2002    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2003     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
2004     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2005     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2006     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2007     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2008     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
2009     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2010     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2011     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2012   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2013    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2014    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2016    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2017    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2018    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ        ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2019    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ        ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2020    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ        ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2021    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ         ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2022    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ         ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2023    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ         ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2024    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ