Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας "KAΪΤΣΑ" τυπώθηκε το Δεκέμβριο του 1991 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος). Από τότε έως και σήμερα συνεχίζεται αυτή η τριμηνιαία έκδοσή της, που σκοπό έχει τη σωστή ενημέρωση των Καϊτσιωτών και των φίλων αναγνωστών, την προβολή των προβλημάτων του χωριού και της περιοχής μας γενικότερα, καθώς και τη δυνατότητα προβολής των αιτημάτων όλων των συγχωριανών μας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να γίνει συνδρομητής της εφημερίδας μας, αρκεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο των Απανταχού Καϊτσιωτών. Ταχυδρομικώς: Πατησίων 4, Αθήνα 10677 Τηλ. & fax: 210 3819693, 6944797439 και μέσω e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com
  Επίσης οι συνδρομές σας μπορούν να γίνουν και με κατάθεση στην Εθνική τράπεζα στον αριθμό λογαριασμού IBAN:GR96011015500000155-29619031
  Η συνδρομή σας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως και κυκλοφορίας της εφημερίδας μας.

          Διαβάστε την εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf):
 

2002    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2003     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
2004     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2005     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2006     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2007     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2008     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 
2009     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2010     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2011     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2012   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2013    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2014    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2016    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2017    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ          ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ          ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ